ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองบอน วิสัยทัศน์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบล หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวก และการศึกษาเป็นเลิศ

สายตรงนายก

facebook

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
1,620
เดือนที่แล้ว
1,714
ปีนี้
13,983
ปีที่แล้ว
7,735
ทั้งหมด
23,814
ไอพี ของคุณ
3.237.254.197

ประชาสัมพันธ์จัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 14 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2563
ประกาศผู้การเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานกองสาธารณสุข09 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเคมีกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 กันยายน 2563
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโดโรนา 2019 โควิด 1907 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อถังขยะ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01 กันยายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนสิงหาคม 256331 สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 256331 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กรกฎาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 256330 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ่ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ่จ้างทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มิถุนายน 2563
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1