วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

facebook

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
1,250
เดือนที่แล้ว
1,236
ปีนี้
5,777
ปีที่แล้ว
18,927
ทั้งหมด
51,547
ไอพี ของคุณ
34.231.247.88
กำหนดฉีดวัคซีค ซิโนฟาร์ม

ประชาสัมพันธ์

ให้ผู้ที่มาลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) วัคซีนซิโนฟาร์ม กับทางเทศบาลตำบลหนองบอน ขอให้ท่านมารับการฉีดวัคซีนตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

      - ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 และหน่วยงานราชการ ให้มาฉีดวัคซีนในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองบอน

      - ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 กลุ่มองค์กรการศึกษา และพระภิกษุ ให้มาฉีดวัคซีนในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองบอน

ทั้งนี้ ขอให้ท่านนำบัตรประชาชน และสำหรับผู้ที่รับประทานยาเป็นประจำให้นำยาที่รับประทานมาด้วยในวัคฉีดวัคซีน


 
30 สิงหาคม 2564