ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองบอน วิสัยทัศน์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบล หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวก และการศึกษาเป็นเลิศ

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
141
เดือนที่แล้ว
731
ปีนี้
7,001
ปีที่แล้ว
2,095
ทั้งหมด
9,097
ไอพี ของคุณ
34.225.194.144


คัดแยกขยะเพื่อโลกสีเขียว

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองบอน  ได้จัดทำจุดคัดแยกขยะมูลฝอยที่มีภาชนะรองรับสำหรับมูลฝอยแต่ละประเภท   จำนวน  ๕  จุด เพื่อให้มีระบบจัดการและกำจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นๆได้  เทศบาลตำบลหนองบอนจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบอน  ร่วมส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน  โดยแยกประเภทดังนี้

๑. ถังขยะสีน้ำเงิน  ขยะทั่วไป คือสิ่งที่อาจนำกลับมาใช้ใหม่ได้  แต่ย่อยสลายยาก  เช่น  ถุงพลาสติก  ถุงขนม  เศษผ้า  โฟมและฟอล์ยที่เปื้อนอาหาร

๒. ถังขยะสีเหลือง  ขยะรีไซเคิล  คือสิ่งที่มีประโยชน์สามารถแยกนำมาแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้  มีมูลค่าสามารถเก็บรวบรวมเพื่อนำไปขายได้  เช่น  แก้ว  กระดาษ  พลาสติก  โลหะและยาง

๓. ถังขยะสีแดง  ขยะอันตราย  คือสิ่งที่มีสารเคมีปนเปื้อน  เช่น  ถ่ายไฟฉาย  แบตเตอรี่  หลอดไฟ  กระป๋องสีสเปย์  กระป๋องยาฆ่าย่า  ภาชนะบรรจุสารอันตราย  ขวดยา


 
18 ธันวาคม 2561