วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

facebook

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
93
เดือนที่แล้ว
1,277
ปีนี้
10,676
ปีที่แล้ว
17,012
ทั้งหมด
37,519
ไอพี ของคุณ
3.235.56.11
ประการเทศบาลตำบลหนองบอน ,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

23 กรกฎาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่องขอความร่วมมืองดจำหน่ายสินค้าตลาดนัดชั่วคราว,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่องขอความร่วมมืองดจำหน่ายสินค้าตลาดนัดชั่วครา

16 กรกฎาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง เจตจำต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

09 กรกฎาคม 2564

NO GIFT POLICY,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
07 พฤษภาคม 2564

มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (D-M-H-T-T),เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
26 เมษายน 2564

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 5/8),เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
29 มีนาคม 2564

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่มีการเลือกตั้งได้

สามารถแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  

ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันตั้งแต่วันเลือกตั้ง

โดยทำเป็นหนังสือกรอกข้อมูลและลงชื่อผู้แจ้งเหตุเพื่อแจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น

และยื่นเอกสารได้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนได้ หรือจัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

 สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8) ได้ที่

https://www.ect.go.th/songkhla/ewt_dl_link.php?nid=749&filename=index

22 มีนาคม 2564

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์

19 มีนาคม 2564

ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน (ส.ถ./ผ.ถ. 3/1),เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
04 มีนาคม 2564

แผนที่แสดงเขตของหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
04 มีนาคม 2564

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
04 มีนาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบอน,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบอน  เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบอน

04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน

04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564

04 กุมภาพันธ์ 2564

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (68 รายการ)