ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองบอน วิสัยทัศน์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบล หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวก และการศึกษาเป็นเลิศ

สายตรงนายก

facebook

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
1,163
เดือนที่แล้ว
1,436
ปีนี้
1,163
ปีที่แล้ว
17,012
ทั้งหมด
28,006
ไอพี ของคุณ
3.227.247.17


ธนาคาร ธกส. สาขา บ่อไร่ แจ้งกำหนดการจ่ายเงินผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ประจำเดือนมกราคม,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

ธนาคาร ธกส. สาขา บ่อไร่
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ประจำเดือนมกราคม

06 มกราคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

30 ธันวาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามกฎกระทรวงการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการเเจ้ง ตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563

15 ธันวาคม 2563

#ประชาสัมพันธ์ 7/12/63 ..รถกระเช้ากำลังอยู่ระหว่างซ่อม จึงทำให้การทำงานล่าช้า คำร้องตัดต้นไม้ หรือทำไฟฟ้าส่องสว่าง อาจจะล่าช้าไป ต้องขออภัยในความไม่สดวก  #ตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจไฟฟ้าส่องสว่างทั้งตำบลว่าจุดไหนซอยไหนเสียพอรถเสร็จจะออกแก้ไขให้ครับ,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

#ประชาสัมพันธ์ 7/12/63
..รถกระเช้ากำลังอยู่ระหว่างซ่อม จึงทำให้การทำงานล่าช้า คำร้องตัดต้นไม้ หรือทำไฟฟ้าส่องสว่าง อาจจะล่าช้าไป ต้องขออภัยในความไม่สดวก

#ตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจไฟฟ้าส่องสว่างทั้งตำบลว่าจุดไหนซอยไหนเสียพอรถเสร็จจะออกแก้ไขให้ครับ

07 ธันวาคม 2563

#แจ้งประชาสัมพันธ์ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง นายก อบจ. และ สจ. สามารถ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามหน่วยเลือกตั้งต่อไปนี้,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง นายก อบจ. และ สจ. สามารถ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามหน่วยเลือกตั้งต่อไปนี้
#หมู่ที่ 1
หน่วยที่ 1 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1
หน่วยที่ 2 ตลาดพลอยบ่าย (ร้านป้าบ๋วย)
หน่วยที่ 3 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนคีรี
#หมู่ที่ 2
หน่วยที่ 4 วัดเนินตากแดด
หน่วยที่ 5 ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านตรอกเกษร
#หมู่ที่ 3
หน่วยที่ 6 อาคารจอดรถ เทศบาลตำบลหนองบอน
หน่วยที่ 7 อาคารอเนกประสงค์ศาลเจ้าพ่อหนองบอน
หน่วยที่ 8 กองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 3
#หมู่ที่ 4
หน่วยที 9 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอัมพร
หน่วยที่ 10 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านคอแล
หน่วยที่ 11 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองบอน
หน่วยที่ 12 ลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองบอน
30 พฤศจิกายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

30 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่าในพื้นที่ประสงค์จะประกอบอาชีพดังกล่าวต่อไป ให้ยื่นคำขอต่ออายุในอนุญาต ประจำปี 2564 ได้ ตั้งแต่ห้วงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563 และให้ผู้ประกอบอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่าที่ยังมิได้รับใบอนุญาตดำเนินก,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่าในพื้นที่ประสงค์จะประกอบอาชีพดังกล่าวต่อไป ให้ยื่นคำขอต่ออายุในอนุญาต ประจำปี 2564 ได้ ตั้งแต่ห้วงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563 และให้ผู้ประกอบอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่าที่ยังมิได้รับใบอนุญาตดำเนินการยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

10 พฤศจิกายน 2563

#แจ้งประชาสัมพันธ์ ..เนื่องจากซอย ต้นไทร หมู่ที่ 2 จะทำการปรับพื้นที่ เพื่อเทคอนกรีต บริเวณทางขึ้นซอย ระยะ 200 เมตร เราจึงมีความจำเป็นจะต้องปิดทางชั่วคราวเพื่อให้เครื่องจักรได้ทำงาน จึงแจ้งมาเพื่อทราบ #และขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
..เนื่องจากซอย ต้นไทร หมู่ที่ 2 จะทำการปรับพื้นที่ เพื่อเทคอนกรีต บริเวณทางขึ้นซอย ระยะ 200 เมตร เราจึงมีความจำเป็นจะต้องปิดทางชั่วคราวเพื่อให้เครื่องจักรได้ทำงาน จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
09 พฤศจิกายน 2563

ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ..ลงทะเทบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ..ลงทะเทบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

14 ตุลาคม 2563

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

06 ตุลาคม 2563

#ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพมาให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าฟรี ที่เทศบาล,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

#ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพมาให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าฟรี ที่เทศบาล

09 กันยายน 2563

**ขยายเวลา** อย่าลืม มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

อย่าลืม มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

01 กันยายน 2563

อย่าลืม มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2563,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

อย่าลืม มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2563

25 สิงหาคม 2563

#ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

14 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการขัดเลือก กำหนดวันเวลา สถานที่คัดเลือก บุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการขัดเลือก กำหนดวันเวลา สถานที่คัดเลือก รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

11 สิงหาคม 2563

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (48 รายการ)