ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองบอน วิสัยทัศน์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบล หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวก และการศึกษาเป็นเลิศ

สายตรงนายก

facebook

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
59
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
1,412
เดือนที่แล้ว
1,714
ปีนี้
13,775
ปีที่แล้ว
7,735
ทั้งหมด
23,606
ไอพี ของคุณ
18.215.62.41


ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ..ลงทะเทบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ..ลงทะเทบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

14 ตุลาคม 2563

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

06 ตุลาคม 2563

#ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพมาให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าฟรี ที่เทศบาล,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

#ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพมาให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าฟรี ที่เทศบาล

09 กันยายน 2563

**ขยายเวลา** อย่าลืม มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

อย่าลืม มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

01 กันยายน 2563

อย่าลืม มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2563,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

อย่าลืม มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2563

25 สิงหาคม 2563

#ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

14 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการขัดเลือก กำหนดวันเวลา สถานที่คัดเลือก บุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการขัดเลือก กำหนดวันเวลา สถานที่คัดเลือก รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

11 สิงหาคม 2563

ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

#ประกาศ

.....รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น...

   มีหน้า ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 5,000 บาท

เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่ วันที่ 5 สิงหาคม ถึง วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลหนองบอน (8.30 - 16.30 น.)

หลักฐานการรับสมัคร

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือระเบียนแสดงผลการเรียน

4.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบอน

หรือติดต่อสอบถาม เบอร์ 039-673424

05 สิงหาคม 2563

#ประกาศแรงดันไฟฟ้าต่ำ,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
????ประกาศนี้ไม่ใช่ประกาศหยุดจ่ายไฟในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ (โปรดอ่านรายละเอียด)
#ประกาศแรงดันไฟฟ้าต่ำ ในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ เนื่องจากกฟภ.จะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่สถานีจ่ายไฟแสนตุ้ง จึงมีความจำเป็นต้องโอนโหลดสถานีไฟฟ้าแสนตุ้งไปฝากสถานีข้างเคียง ส่งผลให้เกิดแรงดันไฟฟ้าต่ำ วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.
หมายเหตุ :
ผู้ใช้ไฟประเภทบ้านอาศัยสามารถใช้ไฟได้ตามปกติ ควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีแรงดันสูงเช่น เครื่องปรับอากาศ มอเตอร์ไดน้ำที่ใช้แรงดันสูง)
30 กรกฎาคม 2563

นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม รองประธานคณะ กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 19 ก.ค. 2563 เวลา 15.00 น.
นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม รองประธานคณะ กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน คนที่หนึ่ง ,นายศักดินัย นุ่มหนู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด ,นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายภาณุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอบ่อไร่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมผู้แทนภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ลงพื้นที่ตำบลหนองบอนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาจากประชาชนในเรื่องพื้นที่ทำกินและเอกสารสิทธิ์ต่างๆที่มีปัญหามายาวนานเพื่อหาทางออกให้แก่ประชาชนในครั้งนี้
ณ อาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบอน
19 กรกฎาคม 2563

ประชาสัมพันธ์,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
ตามที่เทศบาลตำบลหนองบอน ได้ส่งหนังสือ แจ้งข้อมูลรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนั้น หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ผู้เสียภาษียื่นคำร้องเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้ที่เทศบาลตำบลหนองบอน #แต่ถ้าข้อมูลถูกต้องตามที่ทางเทศบาลส่งเอกสารไปท่านก็ไม่ต้องมาติดต่อที่เทศบาล
23 มิถุนายน 2563

สถาบันวิทยาลัยชุมชน โครงการจัดความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขของชุมชน,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 18 มิถุนายน 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแยมจากมังคุดและแยมจากผลไม้ในชุมชนตามโครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด
โดย สถาบันวิทยาลัยชุมชนตราด
18 มิถุนายน 2563

#ประชาสัมพันธ์ หน่วยสัสดีอำเภอบ่อไร่,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

..เรื่องกำหนดการดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ของอำเภอบ่อไร่

 
 
 
 
 
29 พฤษภาคม 2563

#ประกาศ???????? ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้น เงินเยียวยาในกลุ่ม เปราะบาง,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

#ประกาศ????????
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้น ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน โดยข้อมูลนี้ เป็นข้อมูลที่เกิดจากมติ ครม. เห็นชอบอนุมัติหลักการ เยียวยากลุ่มเปราะบางทั้ง 3 กลุ่ม เดือนละ 1,000 บาท จำนวน 3 เดือน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ยังไม่ได้ออกหลักเกณฑ์การจ่ายเงินดังกล่าว หากมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทาง เทศบาล อย่างชัดเจน จะรีบแจ้งและดำเนินการโดยเร็ว ...
#โทรสอบถาม039511588

 
 
 
 
 
27 พฤษภาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

01 เมษายน 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (40 รายการ)