วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

facebook

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
1,677
เดือนที่แล้ว
1,789
ปีนี้
15,203
ปีที่แล้ว
17,012
ทั้งหมด
42,046
ไอพี ของคุณ
3.236.218.88
ประกาศมาตรการทางสังคมและข้อตกลงตำบลหนองบอน ,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
ประกาศมาตรการทางสังคมและข้อตกลงตำบลหนองบอน เรื่อง การปฏิบัติตัวสำหรับผู้กักตัวหรือผู้ถูกคุมไว้สังเกตอาการ 14 วัน
.....เทศบาลขอความร่วมมือด้วยนะครับ
.....ด้วยความเป็นห่วงจากใจ เทศบาลตำบลหนองบอน
03 กันยายน 2564

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่ได้สิทธิ์ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม ในวันที่ 2 กันยายน 2564,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

ประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ที่มาลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) วัคซีนซิโนฟาร์ม กับทางเทศบาลตำบลหนองบอน ขอให้ท่านมารับการฉีดวัคซีนตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้
- ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 และหน่วยงานราชการ ให้มาฉีดวัคซีนในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองบอน
- ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 กลุ่มองค์กรการศึกษา และพระภิกษุ ให้มาฉีดวัคซีนในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองบอน
ทั้งนี้ ขอให้ท่านนำบัตรประชาชน และสำหรับผู้ที่รับประทานยาเป็นประจำให้นำยาที่รับประทานมาด้วยในวัคฉีดวัคซีน
#เทศบาลตำบลหนองบอน

31 สิงหาคม 2564

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่ได้สิทธิ์ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม ในวันที่ 3 กันยายน 2564,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

ประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ที่มาลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) วัคซีนซิโนฟาร์ม กับทางเทศบาลตำบลหนองบอน ขอให้ท่านมารับการฉีดวัคซีนตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้
- ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 และหน่วยงานราชการ ให้มาฉีดวัคซีนในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองบอน
- ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 กลุ่มองค์กรการศึกษา และพระภิกษุ ให้มาฉีดวัคซีนในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองบอน
ทั้งนี้ ขอให้ท่านนำบัตรประชาชน และสำหรับผู้ที่รับประทานยาเป็นประจำให้นำยาที่รับประทานมาด้วยในวัคฉีดวัคซีน
#เทศบาลตำบลหนองบอน

31 สิงหาคม 2564

กำหนดฉีดวัคซีค ซิโนฟาร์ม,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

ประชาสัมพันธ์

ให้ผู้ที่มาลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) วัคซีนซิโนฟาร์ม กับทางเทศบาลตำบลหนองบอน ขอให้ท่านมารับการฉีดวัคซีนตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

      - ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 และหน่วยงานราชการ ให้มาฉีดวัคซีนในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองบอน

      - ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 กลุ่มองค์กรการศึกษา และพระภิกษุ ให้มาฉีดวัคซีนในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองบอน

ทั้งนี้ ขอให้ท่านนำบัตรประชาชน และสำหรับผู้ที่รับประทานยาเป็นประจำให้นำยาที่รับประทานมาด้วยในวัคฉีดวัคซีน

30 สิงหาคม 2564

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลหนองบอน,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลหนองบอน

18 สิงหาคม 2564

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเทศบาบตำบลหนองบอน,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเทศบาบตำบลหนองบอน

18 สิงหาคม 2564

   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลหนองบอน,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลหนองบอน

18 สิงหาคม 2564

ประการเทศบาลตำบลหนองบอน ,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

23 กรกฎาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่องขอความร่วมมืองดจำหน่ายสินค้าตลาดนัดชั่วคราว,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่องขอความร่วมมืองดจำหน่ายสินค้าตลาดนัดชั่วครา

16 กรกฎาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง เจตจำต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

09 กรกฎาคม 2564

NO GIFT POLICY,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
07 พฤษภาคม 2564

มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (D-M-H-T-T),เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
26 เมษายน 2564

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 5/8),เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
29 มีนาคม 2564

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่มีการเลือกตั้งได้

สามารถแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  

ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันตั้งแต่วันเลือกตั้ง

โดยทำเป็นหนังสือกรอกข้อมูลและลงชื่อผู้แจ้งเหตุเพื่อแจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น

และยื่นเอกสารได้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนได้ หรือจัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

 สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8) ได้ที่

https://www.ect.go.th/songkhla/ewt_dl_link.php?nid=749&filename=index

22 มีนาคม 2564

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์

19 มีนาคม 2564

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (75 รายการ)