ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองบอน วิสัยทัศน์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบล หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวก และการศึกษาเป็นเลิศ

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
414
เดือนที่แล้ว
756
ปีนี้
3,070
ปีที่แล้ว
2,095
ทั้งหมด
5,166
ไอพี ของคุณ
54.147.29.160
นายมณเฑียร จำเนียรการ
นักบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดนายจิรวัฒน์ วรแสน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนายคมสันต์ รัตนวิชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนางสาวโชติกา ถาวรเลิศทวี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการนายอัครพล พันธุพล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายปรัชญา อินทรนารมณ์
นักการภารโรง (ลูกจ้างประจำ)นางสาวจรรยา หัตถี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคลนางสาวอมรรัตน์ อ่วมฉิม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนายจักรกฤษ ปราบทุกข์
พนักงานดับเพลิงนายสุชาติ ฤทธิ์เพรชนิล
พนักงานขับรถยนต์นางหฤทัย ประคอง
คนงานทั่วไปนางแจ่ม เสนเเสง
คนงานทั่วไปนางสาววิลัยวรรณ จันทะ
คนงานทั่วไปนางสุนีรัตน์ พรมสา
คนงานทั่วไปนางสาวรัศมี คงสมฤกษ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ