วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

facebook

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
1,250
เดือนที่แล้ว
1,236
ปีนี้
5,777
ปีที่แล้ว
18,927
ทั้งหมด
51,547
ไอพี ของคุณ
34.231.247.88
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลหนองบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256424 พ.ค. 2565
2รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 2)7 เม.ย. 2565
3รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลหนองบอน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25647 เม.ย. 2565
4รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1)13 ม.ค. 2565
5แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณปี พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 2)6 ม.ค. 2565
6รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 4)29 ต.ค. 2564
7แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณปี พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1) 1 ต.ค. 2564
8แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณปี พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 4)2 ก.ค. 2564
9รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 3)1 ก.ค. 2564
10รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2)6 เม.ย. 2564
11แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณปี พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 3)2 เม.ย. 2564
12รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1)6 ม.ค. 2564
13แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณปี พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2)4 ม.ค. 2564
14รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม3 พ.ย. 2563
15แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณปี พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1)2 ต.ค. 2563
16ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 256314 ก.ย. 2563
17ประกาศ รายงานแสดงงบฐษนะการเงินและงบอื่นอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 25555 ต.ค. 2561
18บัญชีแสดงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ 255430 ก.ย. 2554
19บัญชีแสดงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ 255330 ก.ย. 2553

1