วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

facebook

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
2,914
เดือนที่แล้ว
2,733
ปีนี้
15,493
ปีที่แล้ว
18,927
ทั้งหมด
61,263
ไอพี ของคุณ
3.238.98.39
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566-257013 ก.ย. 2565
2 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลหนองบอน9 พ.ค. 2565
3ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น8 เม.ย. 2565
4ประกาศกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบอน ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 256614 ก.พ. 2565
5ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันเวลา สถานที่ หลักสูตรและวิธีการสอบฯ11 ก.พ. 2565
6ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 256520 ม.ค. 2565
7มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน6 ม.ค. 2565
8แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล4 ม.ค. 2565
9มอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนและช่วยเหลือกลั่นกรองงานในเทศบาลตำบลหนองบอน4 ม.ค. 2565
10ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 256420 ธ.ค. 2564
11ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่่องมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลหนองบอน15 ธ.ค. 2564
12รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค)24 พ.ย. 2564
13ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256510 พ.ย. 2564
14ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 25645 พ.ย. 2564
15ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652 พ.ย. 2564
16แก้ไขคำสั่งที่ 51/2564 ลว. 3 พ.ค. 64 และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข26 ต.ค. 2564
17แก้ไขคำสั่งที่ 52/2564 ลว. 3 พ.ค. 64 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา26 ต.ค. 2564
18รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256520 ต.ค. 2564
19ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256515 ต.ค. 2564
20ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256415 ต.ค. 2564

123  >> >|