วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

facebook

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
1,677
เดือนที่แล้ว
1,789
ปีนี้
15,203
ปีที่แล้ว
17,012
ทั้งหมด
42,046
ไอพี ของคุณ
3.236.218.88
ลำดับรายการวันที่
1รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256520 ต.ค. 2564
2ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256515 ต.ค. 2564
3ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256415 ต.ค. 2564
4ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบอน สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25643 ส.ค. 2564
5ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบอน สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 256412 ก.ค. 2564
6ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบอน สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 256430 มิ.ย. 2564
7ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบอน สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256425 มิ.ย. 2564
8ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256412 พ.ค. 2564
9ประกาศกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบอน ประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 256530 เม.ย. 2564
10ประกาศกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบอน ครั้งแรก28 เม.ย. 2564
11แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น23 ธ.ค. 2562
12แต่งตั้งให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล29 ต.ค. 2562
13การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองบอน15 ต.ค. 2562
14แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนฯ15 ต.ค. 2562
15ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256330 ก.ย. 2562
16มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล30 พ.ย. 542
17หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล30 พ.ย. 542

1