วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

facebook

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
1,063
เดือนที่แล้ว
1,399
ปีนี้
6,989
ปีที่แล้ว
18,927
ทั้งหมด
52,759
ไอพี ของคุณ
44.192.94.86
ลำดับรายการวันที่
1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนพฤษภาคม 256531 พ.ค. 2565
2สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนเมษายน 256529 เม.ย. 2565
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนมีนาคม 256531 มี.ค. 2565
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนกุมภาพันธ์ 256528 ก.พ. 2565
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนมกราคม 256531 ม.ค. 2565
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนธันวาคม 256430 ธ.ค. 2564
7สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนพฤศจิกาคม 256430 พ.ย. 2564
8สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนตุลาคม 256430 ต.ค. 2564
9สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนกันยายน 256430 ก.ย. 2564
10สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนสิงหาคม 256430 ส.ค. 2564
11สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนกรกฎาคม 256431 ก.ค. 2564
12สรปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)30 พ.ย. 542

1