วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

facebook

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
2,914
เดือนที่แล้ว
2,733
ปีนี้
15,493
ปีที่แล้ว
18,927
ทั้งหมด
61,263
ไอพี ของคุณ
3.238.98.39
ลำดับรายการวันที่
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนสิงหาคม 256531 ส.ค. 2565
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนกรกฎาคม 256527 ก.ค. 2565
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนมิถุนายน 256530 มิ.ย. 2565
4สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนพฤษภาคม 256531 พ.ค. 2565
5สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนเมษายน 256529 เม.ย. 2565
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนมีนาคม 256531 มี.ค. 2565
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนกุมภาพันธ์ 256528 ก.พ. 2565
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนมกราคม 256531 ม.ค. 2565
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนธันวาคม 256430 ธ.ค. 2564
10สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนพฤศจิกาคม 256430 พ.ย. 2564
11สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนตุลาคม 256430 ต.ค. 2564
12สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนกันยายน 256430 ก.ย. 2564
13สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนสิงหาคม 256430 ส.ค. 2564
14สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนกรกฎาคม 256431 ก.ค. 2564
15สรปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)30 พ.ย. 542

1