วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

facebook

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
1,063
เดือนที่แล้ว
1,399
ปีนี้
6,989
ปีที่แล้ว
18,927
ทั้งหมด
52,759
ไอพี ของคุณ
44.192.94.86
ลำดับรายการวันที่
21ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน30 ก.ย. 2564
22ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 256427 ก.ย. 2564
23ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256420 ก.ย. 2564
24ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256417 ก.ย. 2564
25ประกาศอำเภอบ่อไร่ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลหนองบอน16 ก.ย. 2564
26ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 256423 ส.ค. 2564
27ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 25649 ส.ค. 2564
28ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบอน สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25643 ส.ค. 2564
29มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองบอน3 ส.ค. 2564
30มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ2 ส.ค. 2564
31ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบอน สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 256412 ก.ค. 2564
32ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบอน สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256425 มิ.ย. 2564
33ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256412 พ.ค. 2564
34แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อย่างอื่น3 พ.ค. 2564
35แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล คลัง ช่าง ศึกษา สาธารณสุข3 พ.ค. 2564
36มอบหมายงานและควมรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองบอน3 พ.ค. 2564
37ประกาศกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบอน ประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 256530 เม.ย. 2564
38ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบอน สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 256430 เม.ย. 2564
39ประกาศกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบอน ครั้งแรก28 เม.ย. 2564
40แก้ไขคำสั่งฯ ที่ 193/2562 ลว. 29 ต.ค. 62 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล25 ธ.ค. 2563

|<<<123  >> >|