วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

facebook

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
56
เดือนนี้
603
เดือนที่แล้ว
5,144
ปีนี้
25,192
ปีที่แล้ว
18,927
ทั้งหมด
70,962
ไอพี ของคุณ
18.232.127.73
e-service

-:- ประชาสัมพันธ์ " โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน "  
-:- รายชื่อ ผู้ที่ได้รับ ส.ป.ก.4-01 ให้มารับ ในวันศุกร์ ที่ 25 พ.ย. 65 #ต้องมารับด้วยต้นเองและนำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 17.00 น. เพื่อเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงจากเดิมสายอลูมิเนียมเปลือย เป็นสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน สร้างความมั่นคงให้ระบบจำหน่ายโดยพื้นที่ได้รับผลกระทบ ตั้งแต่ซอยคลอมะละกอ ถึง บ้านตระกู 
-:- เทศบัญญัติ การติตตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 
-:- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง การควบคุมอาคารและการถมดิน พ.ศ. 2565 
-:- #ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้า วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. เพื่อปักเสาไฟฟ้าแรงสูงทดแทนของเดิมที่ชำรุด พร้อมปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบอน จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าตั้งแต่สามแยกช้างทูน ถึง ตำบลหนองบอน ทั้งหมด หากดำเน 
-:- ประกาศผู้อานวยการทางหลวงท้องถิ่น เทศบาลตาบลหนองบอน เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีนาหนัก นาหนักบรรทุก หรือนาหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กาหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั นอาจทาให้ทางหลวงท้องถิ่นเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลหนองบอน วันที่ 10 พ.ย. 2565 สำนักสงฆ์ มะนาว ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นวัดแล้ว โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และได้มีชื่อเป็นทางการว่า "วัดมะนาววนาราม" สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย และแต่งตั้งพระใบฎีกานิ่ง ธัมมะกาโม เป็นเจ้าอาวาส วัดมะนาว โดยทางนายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเท
วันที่ 8 พ.ย. 65 นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีฯพร้อมข้าราชการและครู.ศพด. ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงร่วมกับนักเรียนใน ศพด.
งานบุญกฐินสามัคคี ณ วัดเสือดาวประชาพัฒนา ต.หนองบอน พิธีทอดผ้ากฐินสามัคคี ประธานผ้ากฐิน นายก นคร เขาแก้ว คุณอำพร เขาแก้ว นายก ศุภกิจ เขาแก้วและเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมกันทุกคนสนุกสนาน ผู้มาร่วมบุญกันเยอะมาก ขออนุโมทนาสาธุกับทุกๆคนด้วยนะคะ
งานบุญแห่กฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์เสือดาวประชาพัฒนา ต.หนองบอน หมู่4 พ่อแม่ พี่น้อง ร่วมด้วยช่วยกัน
วันที่ 4 พ.ย. 2565 เวลา 14.30 น. ประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล พูดคุยในเรื่องการทำงานเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน..
ถนน คสล. ซอยหมีโดด ขนาดความกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 700 เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จตามรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองบอนประชาสัมพันธ์จัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมีโดด หมู่ที่ 2 (จากปกซอย-สวนนายพุฒ ทองประจักษ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางหน้าเทศบาลตำบลหนองบอน หมู่ที่ 3 (จากอาคารกีฬาอเนกประสงค์-ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมีโดด (จากปากซอย-สวน นายพุฒ ทองประจักษ์) หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมีโดด (จากปากซอย-สวน นายพุฒ ทองประจักษ์) หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยเขาปีกกา หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางซอยเขาปีกกา หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยบ้านมะนาว หมู่ที่ 5 (จากบ้าน ร.ต.อ.ประนอม สอนสุข-สำนักสงฆ์มะนาว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยบ้านมะนาว หมู่ที่ 5ฯ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน(สขร)
น้ำตกธารหินดาษ
โบสถ์วัดหนองบอน
วัดป่าวิสุทธิธรรม (เจ้าแม่กวนอิม)การสานเข่ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    จังหวัดตราด   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร