ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองบอน วิสัยทัศน์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบล หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวก และการศึกษาเป็นเลิศ

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
505
เดือนที่แล้ว
645
ปีนี้
4,517
ปีที่แล้ว
2,095
ทั้งหมด
6,613
ไอพี ของคุณ
35.173.234.237นายมณเฑียร จำเนียรกาล
นักบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองบอน


นายจิรวัฒน์ วรแสน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวรัศมี คงสมฤกษ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นายมณเฑียร จำเนียรกาล
นักบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

นางจำปี คิดร่วม
ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายคมสันต์ รัตนวิชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ