วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

facebook

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
1,677
เดือนที่แล้ว
1,789
ปีนี้
15,203
ปีที่แล้ว
17,012
ทั้งหมด
42,046
ไอพี ของคุณ
3.236.218.88นายสมชาย หนูพิน
ประธานสภา

นายสุรินทร์ ปราบทุกข์
รองประธานสภา

นายหัสรินทร์ โรจน์วรดิลก
สมาชิกสภา ทต.หนองบอน เขต 1
นายศัฎญา สุวรรณทองเหลือ
สมาชิกสภา ทต.หนองบอน เขต 1
นางสาวมยุรี ศรีจันทร์บุตร
สมาชิกสภา ทต.หนองบอน เขต 1

นางสาวสมศรี จินดาพรรณ
สมาชิกสภา ทต.หนองบอน เขต 1


นายบรรจง ชูวัง
สมาชิกสภา ทต.หนองบอน เขต 1


นายป้อม ศรีอำพันพฤกษ์
สมาชิกสภา ทต.หนองบอน เขต 1


นายบุญส่ง วรรณยิ่ง
สมาชิกสภา ทต.หนองบอน เขต 2


ร้อยตำรวจเอก นรุต เอี่ยมอ่ำ
สมาชิกสภา ทต.หนองบอน เขต 2


นายบุญมั่น ไชยะวงษ์
สมาชิกสภา ทต.หนองบอน เขต 2


นายณัฐวุฒิ กำเนินสินธุ์
สมาชิกสภา ทต.หนองบอน เขต 2