วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

facebook

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
93
เดือนที่แล้ว
1,277
ปีนี้
10,676
ปีที่แล้ว
17,012
ทั้งหมด
37,519
ไอพี ของคุณ
3.235.56.11นายสมชาย หนูพิน
ประธานสภา

นายสุรินทร์ ปราบทุกข์
รองประธานสภา

นายหัสรินทร์ โรจน์วรดิลก
สมาชิกสภา ทต.หนองบอน เขต 1
นายศัฎญา สุวรรณทองเหลือ
สมาชิกสภา ทต.หนองบอน เขต 1
นางสาวมยุรี ศรีจันทร์บุตร
สมาชิกสภา ทต.หนองบอน เขต 1

นางสาวสมศรี จินดาพรรณ
สมาชิกสภา ทต.หนองบอน เขต 1


นายบรรจง ชูวัง
สมาชิกสภา ทต.หนองบอน เขต 1


นายป้อม ศรีอำพันพฤกษ์
สมาชิกสภา ทต.หนองบอน เขต 1


นายบุญส่ง วรรณยิ่ง
สมาชิกสภา ทต.หนองบอน เขต 2


ร้อยตำรวจเอก นรุต เอี่ยมอ่ำ
สมาชิกสภา ทต.หนองบอน เขต 2


นายบุญมั่น ไชยะวงษ์
สมาชิกสภา ทต.หนองบอน เขต 2


นายณัฐวุฒิ กำเนินสินธุ์
สมาชิกสภา ทต.หนองบอน เขต 2