วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

facebook

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
1,063
เดือนที่แล้ว
1,399
ปีนี้
6,989
ปีที่แล้ว
18,927
ทั้งหมด
52,759
ไอพี ของคุณ
44.192.94.86
2
วันที่ 9 ก.พ. 65  นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน พร้อมทีมผู้บริหาร ลงพื้นที่ ซ.เพชรล้ำ หมู่ที่ 2 เขาปีกกาเพื่ออำนวยความสะดวก ในการดำเนินการวางท่อในเส้นทางที่ถนนขาดในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมา เพื่อให้การสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 9 ก.พ. 65
นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน พร้อมทีมผู้บริหาร ลงพื้นที่ ซ.เพชรล้ำ หมู่ที่ 2 เขาปีกกาเพื่ออำนวยความสะดวก ในการดำเนินการวางท่อในเส้นทางที่ถนนขาดในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมา เพื่อให้การสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น
09 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 7 ก.พ. 65 นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน ได้เข้าร่วมพิธียกเสาเอกในการดำเนินงานจัดสร้างอาคารเอนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ 2022 ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 3 มีนาคม 2565  โดยมี ทหารไทย???????? ทหารสหรัฐอเมริกา ?????,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 7 ก.พ. 65
นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน ได้เข้าร่วมพิธียกเสาเอกในการดำเนินงานจัดสร้างอาคารเอนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ 2022 ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 3 มีนาคม 2565
โดยมี ทหารไทย???????? ทหารสหรัฐอเมริกา ????????ทหารมาเลเซีย ????????
ร่วมมือร่วมใจในโครงการก่อสร้างอาคารในครั้งนี้
ณ โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
07 กุมภาพันธ์ 2565

นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน ให้การตอนรับและได้รับโล่กะไหล่ทองตรามูลนิธิ ผู้ทำคุณประโยชน์ ให้กับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลหนองบอน,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 3 ก.พ. 2565
นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน ให้การตอนรับและได้รับโล่กะไหล่ทองตรามูลนิธิ ผู้ทำคุณประโยชน์ ให้กับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลหนองบอน
...คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลหนองบอน จังหวัดตราด...
....นางขนิษฐา บุญราช กรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตจราด โดยมีนายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายแพทย์บัญชา สรรพโส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด คณะกรรมการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ ตำบลหนองบอน เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ อสม. ผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ พร้อมนำตรวจเยี่ยมชมการดำเนินการต้านต่าง ๆ
03 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 26 พ.ย. 2564 นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอนพร้อมผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับผู้ที่กักตัว 14 วันในตำบลหนองบอน,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 26 พ.ย. 2564
นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอนพร้อมผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับผู้ที่กักตัว 14 วันในตำบลหนองบอน
26 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 2 พ.ย 64  นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน และผู้บริหาร ลงพื้นที่ สำรวจถนนคอนกรีตที่ทางผู้รับเหมาได้ทำไว้ก่อน ที่จะมีการรับมอบงานอีกที ที่ถนนซอนคลองน้ำใส่บน,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 2 พ.ย 64
นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน และผู้บริหาร ลงพื้นที่ สำรวจถนนคอนกรีตที่ทางผู้รับเหมาได้ทำไว้ก่อน ที่จะมีการรับมอบงานอีกที ที่ถนนซอนคลองน้ำใส่บน
02 พฤศจิกายน 2564

ตัวแทน สภ.หนองบอน เข้าพบนายศุภกิจ เขาแก้ว นายเกษม แก่นบุญ นายก/รองนายก นายบรรเทา สารภูมิ เลขาฯ คณะผู้บริหาร ทต.หนองบอน ปรึกษาหารือทำความเข้าใจ เพื่อแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

ตัวแทน สภ.หนองบอน เข้าพบนายศุภกิจ เขาแก้ว นายเกษม แก่นบุญ นายก/รองนายก นายบรรเทา สารภูมิ เลขาฯ คณะผู้บริหาร ทต.หนองบอน ปรึกษาหารือทำความเข้าใจ เพื่อแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน

02 พฤศจิกายน 2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบอน ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (ปี 2566-2570)ของเทศบาลตำบลหนองบอน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบอน,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 29 ต.ค. 64 เวลา 14.00 น.
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบอน ครั้งที่ 2/2564
เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (ปี 2566-2570)ของเทศบาลตำบลหนองบอน
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบอน
29 ตุลาคม 2564

นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน พร้อมผู้บริหาร ลงพื้นที่ ดูการทำงานของผู้รับเหมา เทถนนคอนกรีต ซ.ศาลาแดง ตลาดใจตรง,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน พร้อมผู้บริหาร ลงพื้นที่ ดูการทำงานของผู้รับเหมา เทถนนคอนกรีต ซ.ศาลาแดง ตลาดใจตรง

29 ตุลาคม 2564

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอนพร้อมผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับผู้ที่กักตัว 14 วันในตำบลหนองบอน,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 26 ตุลาคม 2564
นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอนพร้อมผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับผู้ที่กักตัว 14 วันในตำบลหนองบอน
26 ตุลาคม 2564

วันที่ 26 ต.ค. 2564 นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน พร้อมด้วย รองเกษม แก่นบุญ ได้ร่วมทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนอัมพรจินตกานนต์,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 26 ต.ค. 2564
นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน พร้อมด้วย รองเกษม แก่นบุญ ได้ร่วมทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนอัมพรจินตกานนต์
26 ตุลาคม 2564

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.  นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน พร้อมด้วยคณะนายกเทศมนตรีแต่ละตำบลในจังหวัดตราด  เข้าพบ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ เพื่อรับนโยบายและหารือข้อราชกา,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน พร้อมด้วยคณะนายกเทศมนตรีแต่ละตำบลในจังหวัดตราด
เข้าพบ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ เพื่อรับนโยบายและหารือข้อราชการในการบริหาร ณ ห้องประชุมวังพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด
07 ตุลาคม 2564

วันที่ 10 ส.ค. 64 นายกศุภกิจ เขาแก้ว และสมาชิกสภาลงพื้นที่มอบเครื่องดื่มและให้กำลังใจกับประชาชนที่มาช่วยกันพัฒนาเส้นทางเข้าเขาปีกกา ขอขอบคุณผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่จากอุทยานคลองแก้ว และประชาชนทุกท่าน ที่มีส่วนร่วม,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 10 ส.ค. 64
นายกศุภกิจ เขาแก้ว และสมาชิกสภาลงพื้นที่มอบเครื่องดื่มและให้กำลังใจกับประชาชนที่มาช่วยกันพัฒนาเส้นทางเข้าเขาปีกกา ขอขอบคุณผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่จากอุทยานคลองแก้ว และประชาชนทุกท่าน ที่มีส่วนร่วม
11 สิงหาคม 2564

วันนี้ ช่างจาก AIS เริ่มดำเนินการลากสายสัญญาณโทรศัพท์ไปยังจุดตรวจด่านคลองลึก แล้ว โดยนายกศุภกิจ เขาแก้ว และผู้บริหาร สมาชิก และผู้ใหญ่สมชาย ทองชูศรี ผญ.หมู่ที่ 5 ลงพื้นที่ดูการดำเนินงานของช่างและทีมงานของ AIS,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

วันนี้ ช่างจาก AIS เริ่มดำเนินการลากสายสัญญาณโทรศัพท์ไปยังจุดตรวจด่านคลองลึก แล้ว โดยนายกศุภกิจ เขาแก้ว และผู้บริหาร สมาชิก และผู้ใหญ่สมชาย ทองชูศรี ผญ.หมู่ที่ 5 ลงพื้นที่ดูการดำเนินงานของช่างและทีมงานของ AIS

11 สิงหาคม 2564

วันที่ 9 ส.ค. 64 นายกศุภกิจ เขาแก้ว ลงพื้นที่ นำเครื่องดื่มให้กับประชาชนหมู่ที่ 5 ที่ช่วยกันพัฒนาตัดหญ้าข้างทางเส้นหลังเมรุวันหนองบอน ขอบคุณ สท. สุรินทร์ ปราบทุกข์ ที่นำประชาชนมาช่วยกันพัฒนา,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

วันที่ 9 ส.ค. 64
นายกศุภกิจ เขาแก้ว ลงพื้นที่ นำเครื่องดื่มให้กับประชาชนหมู่ที่ 5 ที่ช่วยกันพัฒนาตัดหญ้าข้างทางเส้นหลังเมรุวันหนองบอน ขอบคุณ สท. สุรินทร์ ปราบทุกข์ ที่นำประชาชนมาช่วยกันพัฒนา

09 สิงหาคม 2564

วันที่ 5 ส.ค. 64 นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีและผู้บริหาร ประธานสภา และ สท.บุญมั่น ลงพื้นที่หมู่ที่ 4 ซ.เสือดาวใน สำรวจถนนที่ชำรุดเกิดจากน้ำท่วมทางสาเหตุจากท่อระบายน้ำไม่ทัน และ ถนนไม่มีไหล่ทางทำให้การสัญจรไปมาลำบาก ทางผู้บริหารจะเร่งดำเนินการตามจุดต่าง,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 5 ส.ค. 64
นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีและผู้บริหาร ประธานสภา และ สท.บุญมั่น ลงพื้นที่หมู่ที่ 4 ซ.เสือดาวใน สำรวจถนนที่ชำรุดเกิดจากน้ำท่วมทางสาเหตุจากท่อระบายน้ำไม่ทัน และ ถนนไม่มีไหล่ทางทำให้การสัญจรไปมาลำบาก ทางผู้บริหารจะเร่งดำเนินการตามจุดต่างๆให้ครับ
05 สิงหาคม 2564

|<<<123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 3  (34 รายการ)