วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

facebook

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
2,914
เดือนที่แล้ว
2,733
ปีนี้
15,493
ปีที่แล้ว
18,927
ทั้งหมด
61,263
ไอพี ของคุณ
3.238.98.39
1
วันที่ 11 ก.ค. 2565 เวลา 10.00 น. นาย ศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอนเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง ที่ โรงเรียนบ้านหนองบอน,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 11 ก.ค. 2565 เวลา 10.00 น.
นาย ศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอนเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง ที่ โรงเรียนบ้านหนองบอน
11 กรกฎาคม 2565

วันที่ 6 มิ.ย. 65 นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ ให้การต้อนรับนายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ผู้ตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีกำหนดการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๖๕,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 6 มิ.ย. 65
นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ ให้การต้อนรับนายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ผู้ตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีกำหนดการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีกำหนดประเด็นการตรวจราชการและติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผลการดำเนินงานบริการสาธารณะในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบอน
06 มิถุนายน 2565

วันที่ 4 มิ.ย. 65 เวลา 9:00 น. นายศุภกิจ เข้าแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน พร้อมด้วย รองเกษม แก่นบุญ รองนายกฯ ร่วมงานแถลงข่าวโครงการตามรอยช้าง วิ่งเพื่อหาเงินจัดตั้งกองทุนเพื่อช้างและร่วมกันลงพื้นที่ วิ่งสำรวจเส้นทางทั้ง 3 ประเภท ที่จะใช้วิ่งจริงในวันที่ 1,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 4 มิ.ย. 65 เวลา 9:00 น.
นายศุภกิจ เข้าแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน พร้อมด้วย รองเกษม แก่นบุญ รองนายกฯ ร่วมงานแถลงข่าวโครงการตามรอยช้าง วิ่งเพื่อหาเงินจัดตั้งกองทุนเพื่อช้างและร่วมกันลงพื้นที่ วิ่งสำรวจเส้นทางทั้ง 3 ประเภท ที่จะใช้วิ่งจริงในวันที่ 19 มิถุนายน 2565 ที่จะถึงนี้
04 มิถุนายน 2565

วันที่ 2 มิ.ย. 65 เวลา 13.00 น. นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน ร่วมลงนามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตาม ยุทธศาสตร์ชาติ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านท่าน้ำล่าง,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 2 มิ.ย. 65 เวลา 13.00 น.
นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน ร่วมลงนามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตาม ยุทธศาสตร์ชาติ
ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านท่าน้ำล่าง
02 มิถุนายน 2565

วันที่ 1 มิ.ย. 65 เวลา 10.00 น.  นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน พร้อมข้าราชการ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาล ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับสนานีตำรวจภูธรตำบลหนองบอน ร่วมกันทำกิจกรรม ทาสีเส้นจราจรทางม้าลาย ที่หน้าตลาดเม้งฮวด,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 1 มิ.ย. 65 เวลา 10.00 น.
นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน พร้อมข้าราชการ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาล ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับสนานีตำรวจภูธรตำบลหนองบอน ร่วมกันทำกิจกรรม ทาสีเส้นจราจรทางม้าลาย ที่หน้าตลาดเม้งฮวด
01 มิถุนายน 2565

วันที่ 27 พ.ค. 65  เวลา  10.00  น. นายศุภกิจ เขาแก้ว นายก ทต.หนองบอน พร้อมด้วยสมาชิก ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่อนามัยหนองบอน อสม. และ พระครูกิตติญาณวิจักษ์ เจ้าอาวาสวัดเนินตากแดด เจ้าคณะอำเภอบ่อไร่ ลงพื้นที่ตำบลหนองบอนเพื่อเยี่ยมเยียน ส่งมอบกำลังใจแด่ ผู้ย,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 27 พ.ค. 65 เวลา 10.00 น. นายศุภกิจ เขาแก้ว นายก ทต.หนองบอน พร้อมด้วยสมาชิก ผู้นำชุมชน
เจ้าหน้าที่อนามัยหนองบอน อสม. และ พระครูกิตติญาณวิจักษ์ เจ้าอาวาสวัดเนินตากแดด เจ้าคณะอำเภอบ่อไร่ ลงพื้นที่ตำบลหนองบอนเพื่อเยี่ยมเยียน ส่งมอบกำลังใจแด่ ผู้ยากจน ติดเตียง พร้อมมอบถุงแทนความห่วงใย บรรเทาความเดือดร้อนผู้ติดเตียง ยากจน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
27 พฤษภาคม 2565

วันที่ 18 พ.ค. 65 นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน พร้อมผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา พัฒนาชุมชน กศน.อ.บ่อไร่ ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 18 พ.ค. 65
นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน พร้อมผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา พัฒนาชุมชน กศน.อ.บ่อไร่ ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ และ Kick Off "บรูณาการแก้จนคนตราด ประจำปี 2565" ลงพื้นที่สำรวจความอยากจน จำนวน 18 ครัวเรือน 27 ราย
18 พฤษภาคม 2565

วันที่ 29 เม.ย. 65 นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดตราด ประจำปี 2565 และได้ร่วมเตะฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

วันที่ 29 เม.ย. 65 นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดตราด ประจำปี 2565 และได้ร่วมเตะฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ

05 พฤษภาคม 2565

ร่วมทำบุญกลางบ้าน และรดน้ำผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 16 เม.ย. 65
นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอนพร้อมด้วยผู้บริหารและสมาชิกสภา ร่วมทำบุญกลางบ้านที่บ้านท่าน้ำล่างหมู่ที่ 1 และสงฆ์น้ำพระ และรดน้ำผู้สูงอายุ
16 เมษายน 2565

โครงการ "สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน" ในพื้นที่ตำบลหนองบอนจังหวัดตราด เพื่อติดตามโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองแอ่งและอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ ณ เทศบาลตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 7 มี.ค. 65
โครงการ "สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน" ในพื้นที่ตำบลหนองบอนจังหวัดตราด
เพื่อติดตามโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองแอ่งและอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ
ณ เทศบาลตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
07 มีนาคม 2565

นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลหนองบอนวิทคัพ ครั้งที่ 1 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนหนองบอนวิทยาคม,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 6 มี.ค. 65
นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลหนองบอนวิทคัพ ครั้งที่ 1 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนหนองบอนวิทยาคม
06 มีนาคม 2565

นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน เข้าร่วมพิธีส่งมอบอาคารในโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการก่อสร้าง การฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ 2022 ขอมอบอาคารนี้ให้แก่ โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 3 มี.ค. 65
นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน เข้าร่วมพิธีส่งมอบอาคารในโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการก่อสร้าง การฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ 2022
ขอมอบอาคารนี้ให้แก่ โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม
ก่อสร้างโดย
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ฝูงบินสนับสนุน 172 กองบินนาวิกโยธิน นาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา
กองช่างทหารบก กองทัพมาเลเซีย
THE COBRA GOLD 2022 COMBINED JOINT CIVIL-MILITARY OPERRTIONS TASK FORCE
DEDICATES THIS BUILDING TO NONG BON WITTAYAKOM SCHOOL BUILY
MOBILW DEVELOPMENT 14,ROYAL THAI ARMED FORCES HEADQUARTERS
MARINE WING SUPPORT SQUADRON 172,UNITED STATES MARINE CORPS
ROYAL ARMY ENGINEERS REGIMENT, MALAYSIAN ARMED FORCES
ON THIS 3rd DAY OF MARCH 2022
03 มีนาคม 2565

24/02/2565 ทต.หนองบอน นายกศุภกิจ เขาแก้ว สมาชิกสภาเข้าร่วมพิธียกพระพุทธรูปปางประทานพร ขึ้นหน้าบรรศาลาการเปรียญสำนักสงฆ์ถ้ำเสือดาว พระสงฆ์เจริญน้ำพุทธมนต์,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
24/02/2565 ทต.หนองบอน
นายกศุภกิจ เขาแก้ว สมาชิกสภาเข้าร่วมพิธียกพระพุทธรูปปางประทานพร ขึ้นหน้าบรรศาลาการเปรียญสำนักสงฆ์ถ้ำเสือดาว พระสงฆ์เจริญน้ำพุทธมนต์
24 กุมภาพันธ์ 2565

นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก และลุ่มน้ำโตนเลสาบ พื้นที่จังหวัดตราด ณ โรงแรมตราดซิตี้,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 18 ก.พ.65 เวลา 8.00 น.
นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก และลุ่มน้ำโตนเลสาบ พื้นที่จังหวัดตราด ณ โรงแรมตราดซิตี้
18 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 15 ก.พ. 2565   นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน ได้จัดสถานที่เพื่อให้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ โรงพยาบาลบ่อไร่ และ อนามัยหนองบอน จัดฉีดวัคซีน ป้องกันฯ โควิด-19 กระตุ้นเข็มที่ 3 ให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.หนองบอน จำนวน 334 โด๊ส โดยแบ่,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
วันที่ 15 ก.พ. 2565
นายศุภกิจ เขาแก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน ได้จัดสถานที่เพื่อให้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ โรงพยาบาลบ่อไร่ และ อนามัยหนองบอน จัดฉีดวัคซีน ป้องกันฯ โควิด-19 กระตุ้นเข็มที่ 3 ให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.หนองบอน จำนวน 334 โด๊ส โดยแบ่งเป็น ไฟเซอร์ 264 โด๊ส แอสตร้า 70 โด๊ส
..ขอขอบคุณคุณหมอ อสม. เจ้าหน้าที่ทุกๆท่าน มากๆครับ..
15 กุมภาพันธ์ 2565

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (35 รายการ)