ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองบอน วิสัยทัศน์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบล หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวก และการศึกษาเป็นเลิศ

สายตรงนายก

facebook

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
101
เดือนที่แล้ว
1,481
ปีนี้
15,677
ปีที่แล้ว
7,735
ทั้งหมด
25,508
ไอพี ของคุณ
3.238.184.78


5 ธันวาคม 2562,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
#กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2562
ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเข้าร่วมพิธีที่อำเภอบ่อไร่
เวลา 08.00 น. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในอำเภอบ่อไร่ ถวายพานพุ่มดอกไม้ของหน่วยงาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น นายอำเภอบ่อไร่ ถวายพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นลำดับสุดท้าย และกล่าวนำถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกับนำเหล่าข้าราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนและภาคประชาชนในอำเภอบ่อไร่ กราบถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
05 ธันวาคม 2562

#เทศบาลตำบลหนองบอน จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

#เทศบาลตำบลหนองบอน จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562
ทั้งนี้ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น สำหรับมอบแด่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ดังนั้นเพื่อให้การส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ เทศบาลตำบลหนองบอน จึงได้จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในครั้งนี้ขึ้น ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบอน

 
14 พฤศจิกายน 2562

โครงการกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

วันที่ 5 พ.ย. 62
#โครงการกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤษจิกายน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการพบปะกันของกลุ่มผู้สูงอายุ เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการออกกำลังกายและนันทนาการในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุป้องกันการเจ็บป่วย และดูแลตนเองเบื้องต้น และให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่ผู้สูงอายูจะได้รับ ทางเทศบาลได้จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุเป็นประจำทุกเดือน

05 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 30 ต.ค. 62 เข้าตรวจงาน ถนน คสล.ซ.สำนักสงฆ์เขาปีกกา หมู่ 2,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

วันที่ 30 ต.ค. 62
เข้าตรวจงาน ถนน คสล.ซ.สำนักสงฆ์เขาปีกกา หมู่ 2

 
30 ตุลาคม 2562

วันที่ 30 ต.ค. 62 เทศบาลตำบลหนองบอน เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ที่อำเภอบ่อไร่,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

วันที่ 30 ต.ค. 62
เทศบาลตำบลหนองบอน เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ที่อำเภอบ่อไร่

30 ตุลาคม 2562

เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.
จังหวัดตราด จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิเชียร ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประธานในพิธี นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้น ท้องถิ่นจังหวัดตราด กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และเรียนเชิญประธานฯกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
ประธานฯพร้อมผู้ร่วมพิธีร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา จากนั้นประธานในพิธีเป็นผู้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์วางบนพานครั้งละหนึ่งชุดสำหรับผู้เข้ารับ ผู้เข้ารับพระราชทานถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
และเทศบาลตำบลหนองบอนได้เข้าร่วมรับพระบรมฉายาลักษณ์

28 ตุลาคม 2562

ถนน คสล. ซอยสำนักสงฆ์เขาปีกกา หมู่ที่ 2 เริิ่มดำเนินการแล้ว,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
24 ตุลาคม 2562

23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลหนองบอนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม โดย นายภาณุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอบ่อไร่ เข้าวางพวงมาลาและนำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกัน เบื้องหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในอำเภอบ่อไร่ วางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามลำดับ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา พระเทพรัตนราชสุดาฯ เทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

23 ตุลาคม 2562

23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

23 ตุลาคม 2562

พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

วันที่ 13 ตุลาคม 2562
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ เทศบาลตำบลบ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด

13 ตุลาคม 2562

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ในช่วงเย็น
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล
เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ เทศบาลตำบลบ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด

13 ตุลาคม 2562

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย (โครงการต่อเนื่อง),เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th

เทศบาลตำบลหนองบอนลงพื้นที่ทำจุดคัดแยกขยะเปียก
ให้ประชาชนต้นแบบที่เข้าร่วมอบรม
#โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย
เป็นครัวเรือนต้นแบบ โดยส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง หรือแหล่งกำเนินตามแนวทาง 3Rs RedUCe Reuse ReCyCle เพื่อลดภาวะโลกร้อน และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชน...
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

07 ตุลาคม 2562

เคารพธงชาติและเพลงชาติไทยก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
07 ตุลาคม 2562

โครงการการขัดแยกขยะมูลฝอย,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
 

#ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข
วันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ศูนย์การเรียนรู้โฮมสเตย์รักสิ่งแวดล้อม บ้านทุ่งเพล อ.มะขาม จ.จันทบุรี
เทศบาลตำบลหนองบอน ได้จัดโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยจัดโครงการ 2 วัน โดยมีวิทยากร จากสำนักงานทระพยากรธรรมชาติฯจังหวัดตราด มาให้ความรู้ความเข้าในโดยมีผู่เข้าร่วมโครงการ คือ ประชาชนในหมู่บ้าน อสม. นักเรียน โดยเน้นการเรียนรู้และปฏิบัติจริงเพื่อให้เข้าใจในการคัดแยกขยะ
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบอน

20 กันยายน 2562

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย,เทศบาลตำบลหนองบอน,nongboncity.go.th
 
 

#ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข
วันที่ 19 กันยายน 2562
เทศบาลตำบลหนองบอน ได้จัดโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยจัดโครงการ 2 วัน โดยมีวิทยากร จากสำนักงานทระพยากรธรรมชาติฯจังหวัดตราด มาให้ความรู้ความเข้าในโดยมีผู่เข้าร่วมโครงการ คือ ประชาชนในหมู่บ้าน อสม. นักเรียน โดยเน้นการเรียนรู้และปฏิบัติจริงเพื่อให้เข้าใจในการคัดแยกขยะ
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบอน

19 กันยายน 2562

|<<<1234567>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 7  (100 รายการ)