ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองบอน วิสัยทัศน์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบล หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวก และการศึกษาเป็นเลิศ

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
592
เดือนที่แล้ว
875
ปีนี้
592
ปีที่แล้ว
7,735
ทั้งหมด
10,423
ไอพี ของคุณ
3.227.2.246


“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

11 มกราคม 2563

วันนี้ (26 ธันวาคม 2562)
เทศบาลตำบลหนองบอนได้นำคนพิการในตำบลหนองบอน เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดตราด ประจำปี 2562 ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยได้รับเกียรติจากท่านศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

 
26 ธันวาคม 2562

วันที่ 24 ธ.ค 62
..ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบอนเข้าร่วม"โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย สร้างสุขภาพกายใจผู้สูงอายุจังหวัดตราด ประจำปี 2563
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

24 ธันวาคม 2562

วันที่ 11 ธ.ค. 62
โครงการศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร และ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2562

 
11 ธันวาคม 2562

9 ธันวาคม 2562. เวลา 08.00 น.
นางสายประพิศ ฉัตรฐิรารัตน์ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทศไทย)จังหวัดตราด ณ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม อ.บ่อไร่ จ.ตราด โดยมี นายภานุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอบ่อไร่ เป็นประธานในพิธี

09 ธันวาคม 2562

เหล่ากาชาดจังหวัดตราด ออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางละอองแก้ว ลิมป์หวังอยู่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด และ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับภาคีเครือข่ายและท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลหนองบอน มีจำนวน 2 รายด้วยกัน คือ
1.นายดำรง สุโขทัย บ้านเลขที่ 555/5 ม.3 ต.หนองบอน
2.นายสมศรี อาษา บ้านเลขที่ 287 ม.5 ต.หนองบอน

ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตราดได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัวด้วย

09 ธันวาคม 2562

วันที่ 6 ธ.ค. 62
กิจกรรมผู้สูงอายุ

06 ธันวาคม 2562

#กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2562
ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเข้าร่วมพิธีที่อำเภอบ่อไร่
เวลา 08.00 น. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในอำเภอบ่อไร่ ถวายพานพุ่มดอกไม้ของหน่วยงาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น นายอำเภอบ่อไร่ ถวายพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นลำดับสุดท้าย และกล่าวนำถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกับนำเหล่าข้าราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนและภาคประชาชนในอำเภอบ่อไร่ กราบถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
05 ธันวาคม 2562

#เทศบาลตำบลหนองบอน จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562
ทั้งนี้ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น สำหรับมอบแด่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ดังนั้นเพื่อให้การส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ เทศบาลตำบลหนองบอน จึงได้จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในครั้งนี้ขึ้น ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบอน

 
14 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 5 พ.ย. 62
#โครงการกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤษจิกายน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการพบปะกันของกลุ่มผู้สูงอายุ เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการออกกำลังกายและนันทนาการในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุป้องกันการเจ็บป่วย และดูแลตนเองเบื้องต้น และให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่ผู้สูงอายูจะได้รับ ทางเทศบาลได้จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุเป็นประจำทุกเดือน

05 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 30 ต.ค. 62
เข้าตรวจงาน ถนน คสล.ซ.สำนักสงฆ์เขาปีกกา หมู่ 2

 
30 ตุลาคม 2562

วันที่ 30 ต.ค. 62
เทศบาลตำบลหนองบอน เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ที่อำเภอบ่อไร่

30 ตุลาคม 2562

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.
จังหวัดตราด จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิเชียร ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประธานในพิธี นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้น ท้องถิ่นจังหวัดตราด กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และเรียนเชิญประธานฯกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
ประธานฯพร้อมผู้ร่วมพิธีร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา จากนั้นประธานในพิธีเป็นผู้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์วางบนพานครั้งละหนึ่งชุดสำหรับผู้เข้ารับ ผู้เข้ารับพระราชทานถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
และเทศบาลตำบลหนองบอนได้เข้าร่วมรับพระบรมฉายาลักษณ์

28 ตุลาคม 2562

24 ตุลาคม 2562

วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลหนองบอนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม โดย นายภาณุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอบ่อไร่ เข้าวางพวงมาลาและนำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกัน เบื้องหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในอำเภอบ่อไร่ วางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามลำดับ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา พระเทพรัตนราชสุดาฯ เทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

23 ตุลาคม 2562

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (62 รายการ)