ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองบอน วิสัยทัศน์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบล หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวก และการศึกษาเป็นเลิศ

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
476
เดือนที่แล้ว
727
ปีนี้
5,946
ปีที่แล้ว
2,095
ทั้งหมด
8,042
ไอพี ของคุณ
18.208.159.25


วันที่ 13 ตุลาคม 2562
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ เทศบาลตำบลบ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด

13 ตุลาคม 2562

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ในช่วงเย็น
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล
เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ เทศบาลตำบลบ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด

13 ตุลาคม 2562

เทศบาลตำบลหนองบอนลงพื้นที่ทำจุดคัดแยกขยะเปียก
ให้ประชาชนต้นแบบที่เข้าร่วมอบรม
#โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย
เป็นครัวเรือนต้นแบบ โดยส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง หรือแหล่งกำเนินตามแนวทาง 3Rs RedUCe Reuse ReCyCle เพื่อลดภาวะโลกร้อน และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชน...
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

07 ตุลาคม 2562

07 ตุลาคม 2562

 

#ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข
วันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ศูนย์การเรียนรู้โฮมสเตย์รักสิ่งแวดล้อม บ้านทุ่งเพล อ.มะขาม จ.จันทบุรี
เทศบาลตำบลหนองบอน ได้จัดโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยจัดโครงการ 2 วัน โดยมีวิทยากร จากสำนักงานทระพยากรธรรมชาติฯจังหวัดตราด มาให้ความรู้ความเข้าในโดยมีผู่เข้าร่วมโครงการ คือ ประชาชนในหมู่บ้าน อสม. นักเรียน โดยเน้นการเรียนรู้และปฏิบัติจริงเพื่อให้เข้าใจในการคัดแยกขยะ
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบอน

20 กันยายน 2562

 
 

#ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข
วันที่ 19 กันยายน 2562
เทศบาลตำบลหนองบอน ได้จัดโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยจัดโครงการ 2 วัน โดยมีวิทยากร จากสำนักงานทระพยากรธรรมชาติฯจังหวัดตราด มาให้ความรู้ความเข้าในโดยมีผู่เข้าร่วมโครงการ คือ ประชาชนในหมู่บ้าน อสม. นักเรียน โดยเน้นการเรียนรู้และปฏิบัติจริงเพื่อให้เข้าใจในการคัดแยกขยะ
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบอน

19 กันยายน 2562

หลักสูตรการปลูก มัลเบอร์รี่ วันที่ 16-17 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จ.ตราด

17 กันยายน 2562

โครงการอบรมมาตราฐานคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบปรโครงการอบรมมาตราฐานคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

31 สิงหาคม 2562

ร่วมประชุม พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุชภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบ 2562 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม อ.บ่อไร่ จ.ตราด

19 สิงหาคม 2562

วันนี้ 12 สิงหาคม 2562 วันแม่แห่งชาติ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตร ลงนามถวายพระพร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

12 สิงหาคม 2562

วันนี้11 สิงหาคม 2562 อำเภอบ่อไร่ นำโดยนายภาณุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอบ่อไร่ ร่วมกับสนง.สาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ ทต.หนองบอน ทต.บ่อพลอย อบต. ช้างทูน, กำนัน ผญบ., สภ.หนองบอน ร้อย ตชด. 116 และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอบ่อไร่ จำนวนประมาณ 200 คน ทำกิจกรรมจิตอาสา " ปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำความดีด้วยหัวใจ" ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลหนองบอน

 
11 สิงหาคม 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

เทศบาลหนองบอนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน มี ลูกจ้าง พนักงาน และข้าราชการของเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

09 สิงหาคม 2562

26 กรกฎาคม 2562

วันที่ ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองบอน

ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว

ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาณศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒

25 กรกฎาคม 2562

15 เมษายน 2562

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (46 รายการ)