ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองบอน วิสัยทัศน์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบล หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวก และการศึกษาเป็นเลิศ

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
141
เดือนที่แล้ว
731
ปีนี้
7,001
ปีที่แล้ว
2,095
ทั้งหมด
9,097
ไอพี ของคุณ
100.26.176.182


#เทศบาลตำบลหนองบอน จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562
ทั้งนี้ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น สำหรับมอบแด่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ดังนั้นเพื่อให้การส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ เทศบาลตำบลหนองบอน จึงได้จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในครั้งนี้ขึ้น ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบอน

 
14 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 5 พ.ย. 62
#โครงการกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤษจิกายน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการพบปะกันของกลุ่มผู้สูงอายุ เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการออกกำลังกายและนันทนาการในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุป้องกันการเจ็บป่วย และดูแลตนเองเบื้องต้น และให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่ผู้สูงอายูจะได้รับ ทางเทศบาลได้จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุเป็นประจำทุกเดือน

05 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 30 ต.ค. 62
เข้าตรวจงาน ถนน คสล.ซ.สำนักสงฆ์เขาปีกกา หมู่ 2

 
30 ตุลาคม 2562

วันที่ 30 ต.ค. 62
เทศบาลตำบลหนองบอน เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ที่อำเภอบ่อไร่

30 ตุลาคม 2562

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.
จังหวัดตราด จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิเชียร ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประธานในพิธี นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้น ท้องถิ่นจังหวัดตราด กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และเรียนเชิญประธานฯกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
ประธานฯพร้อมผู้ร่วมพิธีร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา จากนั้นประธานในพิธีเป็นผู้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์วางบนพานครั้งละหนึ่งชุดสำหรับผู้เข้ารับ ผู้เข้ารับพระราชทานถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
และเทศบาลตำบลหนองบอนได้เข้าร่วมรับพระบรมฉายาลักษณ์

28 ตุลาคม 2562

24 ตุลาคม 2562

วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลหนองบอนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม โดย นายภาณุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอบ่อไร่ เข้าวางพวงมาลาและนำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกัน เบื้องหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในอำเภอบ่อไร่ วางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามลำดับ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา พระเทพรัตนราชสุดาฯ เทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

23 ตุลาคม 2562

ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

23 ตุลาคม 2562

วันที่ 13 ตุลาคม 2562
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ เทศบาลตำบลบ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด

13 ตุลาคม 2562

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ในช่วงเย็น
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล
เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ เทศบาลตำบลบ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด

13 ตุลาคม 2562

เทศบาลตำบลหนองบอนลงพื้นที่ทำจุดคัดแยกขยะเปียก
ให้ประชาชนต้นแบบที่เข้าร่วมอบรม
#โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย
เป็นครัวเรือนต้นแบบ โดยส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง หรือแหล่งกำเนินตามแนวทาง 3Rs RedUCe Reuse ReCyCle เพื่อลดภาวะโลกร้อน และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชน...
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

07 ตุลาคม 2562

07 ตุลาคม 2562

 

#ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข
วันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ศูนย์การเรียนรู้โฮมสเตย์รักสิ่งแวดล้อม บ้านทุ่งเพล อ.มะขาม จ.จันทบุรี
เทศบาลตำบลหนองบอน ได้จัดโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยจัดโครงการ 2 วัน โดยมีวิทยากร จากสำนักงานทระพยากรธรรมชาติฯจังหวัดตราด มาให้ความรู้ความเข้าในโดยมีผู่เข้าร่วมโครงการ คือ ประชาชนในหมู่บ้าน อสม. นักเรียน โดยเน้นการเรียนรู้และปฏิบัติจริงเพื่อให้เข้าใจในการคัดแยกขยะ
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบอน

20 กันยายน 2562

 
 

#ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข
วันที่ 19 กันยายน 2562
เทศบาลตำบลหนองบอน ได้จัดโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยจัดโครงการ 2 วัน โดยมีวิทยากร จากสำนักงานทระพยากรธรรมชาติฯจังหวัดตราด มาให้ความรู้ความเข้าในโดยมีผู่เข้าร่วมโครงการ คือ ประชาชนในหมู่บ้าน อสม. นักเรียน โดยเน้นการเรียนรู้และปฏิบัติจริงเพื่อให้เข้าใจในการคัดแยกขยะ
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบอน

19 กันยายน 2562

หลักสูตรการปลูก มัลเบอร์รี่ วันที่ 16-17 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จ.ตราด

17 กันยายน 2562

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (54 รายการ)