วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

facebook

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
3,167
เดือนที่แล้ว
3,167
ปีนี้
16,944
ปีที่แล้ว
27,015
ทั้งหมด
89,729
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107นายศุภกิจ เขาแก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน
เบอร์โทร 0629789266

นายอารักข์ ภูตระกูล
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน
เบอร์โทร 0927090055
นายเกษม แก่นบุญ
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน
เบอร์โทร 0861516992

นายบรรเทา สารภูมิ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน
เบอร์โทร 0817818497
นายปกรณ์ ราชนิยม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน
เบอร์โทร 0985320100