วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

facebook

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
3,167
เดือนที่แล้ว
3,167
ปีนี้
16,944
ปีที่แล้ว
27,015
ทั้งหมด
89,729
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107
ประชาสัมพันธ์ " โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน " 

ร่วมขับเคลื่อน " โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน " 

คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี โดยการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนระบบปิด (แบบมีฝาปิด) นำขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก)  เช่น  เศษอาหาาร  และเศษผักผลไม้ที่เหลือจากการรับประทานมาใส่ถังขยะเปียกครัวเรือนระบบปิด  โดยใช้ระบบย่อยสลายแบบธรรมชาติ


 
25 พฤศจิกายน 2565