วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

facebook

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
3,167
เดือนที่แล้ว
3,167
ปีนี้
16,944
ปีที่แล้ว
27,015
ทั้งหมด
89,729
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107
นางจำปี คิดร่วม
ครู รรท.ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางอริษา อามาตย์เสนา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางจำปี คิดร่วม
ครู คศ.1


นางสาวอรุณรัตน์ สายสังข์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไปนางสาวแสงเดือน ศรีพรม
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาววิลัยวรรณ จันทะ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสมฤดี สันวิจิตร
ผู้ดูแลเด็ก


นางสุนีรัตน์ พรมสา
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุพรรษา กองแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวปัฐมาวดี ผ่องใส
พนักงานจ้างเหมาบริการ


ว่าง
พนักงานขับรถยนต์