วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

facebook

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
133
เดือนนี้
648
เดือนที่แล้ว
4,593
ปีนี้
42,935
ปีที่แล้ว
27,015
ทั้งหมด
115,720
ไอพี ของคุณ
18.207.160.97
---ว่าง---
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข นักบริหารงานสาธารณสุข


---ว่าง---
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายคมสันต์ รัตนวิชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


---ว่าง---
พนักงานขับรถขยะ


---ว่าง---
พนักขับรถขยะ


นายสยามรัฐ บุญส่ง
คนงานประจำรถขยะ


นายจิรายุต ศิลปประเสริฐ
คนงานประจำรถขยะ


นายโกศล ทองสา
คนงานประจำรถขยะ---ว่าง---
คนงานประจำรถขยะ


นายโกศล บุตรดีวงษ์
คนงานทั่วไปนายวราวุทธ์ เจริญผล
คนงาน