วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

facebook

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
3,167
เดือนที่แล้ว
3,167
ปีนี้
16,944
ปีที่แล้ว
27,015
ทั้งหมด
89,729
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107นายสมชาย หนูพิน
ประธานสภา
เบอร์โทร 0898314872


นายสุรินทร์ ปราบทุกข์
รองประธานสภา
เบอร์โทร 0892490446


นายหัสรินทร์ โรจน์วรดิลก
สมาชิกสภา ทต.หนองบอน เขต 1
เบอร์โทร 0819406518


นายศัฎญา สุวรรณทองเหลือ
สมาชิกสภา ทต.หนองบอน เขต 1
เบอร์โทร 0938084520


นางสาวมยุรี ศรีจันทร์บุตร
สมาชิกสภา ทต.หนองบอน เขต 1
เบอร์โทร 0848839048


นางสาวสมศรี จินดาพรรณ
สมาชิกสภา ทต.หนองบอน เขต 1
เบอร์โทร 0892479855


นายบรรจง ชูวัง
สมาชิกสภา ทต.หนองบอน เขต 1
เบอร์โทร 0861595145


นายป้อม ศรีอำพันพฤกษ์
สมาชิกสภา ทต.หนองบอน เขต 1
เบอร์โทร 0800751669


นายบุญส่ง วรรณยิ่ง
สมาชิกสภา ทต.หนองบอน เขต 2
เบอร์โทร 0871391592


ร้อยตำรวจเอก นรุต เอี่ยมอ่ำ
สมาชิกสภา ทต.หนองบอน เขต 2
เบอร์โทร 0819452021


นายณัฐวุฒิ กำเนินสินธุ์
สมาชิกสภา ทต.หนองบอน เขต 2
เบอร์โทร 0871313162