วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

facebook

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
3,167
เดือนที่แล้ว
3,167
ปีนี้
16,944
ปีที่แล้ว
27,015
ทั้งหมด
89,729
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107
ลำดับรายการวันที่
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนมีนาคม 256631 มี.ค. 2566
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนกุมภาพันธ์ 256628 ก.พ. 2566
3สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนมกราคม 256631 ม.ค. 2566
4สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนธันวาคม 256531 ธ.ค. 2565
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนพฤศจิกายน 256530 พ.ย. 2565
6สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนตุลาคม 256531 ต.ค. 2565
7สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนกันยายน 256530 ก.ย. 2565
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนสิงหาคม 256531 ส.ค. 2565
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนกรกฎาคม 256527 ก.ค. 2565
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนมิถุนายน 256530 มิ.ย. 2565
11สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนพฤษภาคม 256531 พ.ค. 2565
12สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนเมษายน 256529 เม.ย. 2565
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนมีนาคม 256531 มี.ค. 2565
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนกุมภาพันธ์ 256528 ก.พ. 2565
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนมกราคม 256531 ม.ค. 2565
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนธันวาคม 256430 ธ.ค. 2564
17สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนพฤศจิกาคม 256430 พ.ย. 2564
18สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนตุลาคม 256430 ต.ค. 2564
19สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนกันยายน 256430 ก.ย. 2564
20สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนสิงหาคม 256430 ส.ค. 2564

1 2   >>  >|