วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

facebook

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
191
เดือนนี้
602
เดือนที่แล้ว
4,226
ปีนี้
34,167
ปีที่แล้ว
27,015
ทั้งหมด
106,952
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่องประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรับปรุงถนนลาดยาง ซ.เขาปีกกา ม.2)6 พ.ค. 2565
2ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่องประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (คสล.ซ.ระกำหวาน ม.5)6 พ.ค. 2565
3ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่องประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ก่อสร้างอาคารสำนักงาน) 6 พ.ค. 2565
4ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่องประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (คสล.ซ.สะพาน 3 ม.5)6 พ.ค. 2565
5ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่องประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (คสล.ซ.หมีโดด ม.2)6 พ.ค. 2565
6ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่องประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรับปรุง ถ.ลาดยาง ซ.บ้านมะนาว ม.5)6 พ.ค. 2565
7ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่องประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256514 ต.ค. 2564
8ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่องประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 25651 ต.ค. 2564
9ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 วงเงินเกิน 500,0001 ก.ย. 2564
10ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่องประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256430 ต.ค. 2563
11แผนการจัดหาพัสดุประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256630 พ.ย. 542

1