วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

facebook

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
3,167
เดือนที่แล้ว
3,167
ปีนี้
16,944
ปีที่แล้ว
27,015
ทั้งหมด
89,729
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น จำนวน 6 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 พ.ค. 2565
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายในการปฏิบัติงานสำหรับคนงานประจำรถขยะ จำนวน 5 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พ.ค. 2565
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พ.ค. 2565
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-7980 จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พ.ค. 2565
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Ricoh รุ่น IM C2000 หมายเลขเครื่อง 3080R820543 ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เม.ย. 2565
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 เม.ย. 2565
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 เม.ย. 2565
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 เม.ย. 2565
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เม.ย. 2565
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ จำนวน 80 คน โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องฯ วันที่ 15 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 เม.ย. 2565
11ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงครุภัณฑ์งานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มี.ค. 2565
12ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 2565
13ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มี.ค. 2565
14ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 2565
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มี.ค. 2565
16ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ก.พ. 2565
17ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) โดยเฉพาะเจาะจง21 ก.พ. 2565
18ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ก.พ. 2565
19ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ก.พ. 2565
20ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ราชการส่วนกลาง รถ 6 ล้อ ยี่ห้ออีซุซุ (รถกระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-5482 ตราด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ก.พ. 2565

1 2 3 4 5   >>  >|