วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

facebook

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
3,167
เดือนที่แล้ว
3,167
ปีนี้
16,944
ปีที่แล้ว
27,015
ทั้งหมด
89,729
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107
ลำดับรายการวันที่
1รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลหนองบอน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256516 ก.พ. 2566
2รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 1)6 ม.ค. 2566
3รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 4) 7 ต.ค. 2565
4รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 3)5 ก.ค. 2565
5ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลหนองบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256424 พ.ค. 2565
6รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 2)7 เม.ย. 2565
7รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลหนองบอน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25647 เม.ย. 2565
8รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1)13 ม.ค. 2565
9แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณปี พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 2)6 ม.ค. 2565
10รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 4)29 ต.ค. 2564
11แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณปี พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1) 1 ต.ค. 2564
12แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณปี พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 4)2 ก.ค. 2564
13รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 3)1 ก.ค. 2564
14รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2)6 เม.ย. 2564
15แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณปี พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 3)2 เม.ย. 2564
16รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1)6 ม.ค. 2564
17แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณปี พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2)4 ม.ค. 2564
18รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม3 พ.ย. 2563
19แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณปี พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1)2 ต.ค. 2563
20ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 256314 ก.ย. 2563

1 2   >>  >|