วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

facebook

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
191
เดือนนี้
602
เดือนที่แล้ว
4,226
ปีนี้
34,167
ปีที่แล้ว
27,015
ทั้งหมด
106,952
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256519 ต.ค. 2565
2ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลหนองบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256424 พ.ค. 2565
3ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256422 ต.ค. 2564
4ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25635 พ.ย. 2563
5รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 256327 ต.ค. 2563
6รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 256223 ต.ค. 2562

1