วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

facebook

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
3,167
เดือนที่แล้ว
3,167
ปีนี้
16,944
ปีที่แล้ว
27,015
ทั้งหมด
89,729
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน21 เม.ย. 2564
2รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 256321 เม.ย. 2564
3รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี30 พ.ย. 542
4รายงานการติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี30 พ.ย. 542
5รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน30 พ.ย. 542
6รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 256430 พ.ย. 542
7รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน30 พ.ย. 542
8รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 256530 พ.ย. 542

1