วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

facebook

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
3,167
เดือนที่แล้ว
3,167
ปีนี้
16,944
ปีที่แล้ว
27,015
ทั้งหมด
89,729
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107
ลำดับรายการวันที่
1แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหนองบอน4 พ.ย. 2565
2แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหนองบอน4 พ.ย. 2565
3ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหนองบอน1 พ.ย. 2565
4แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 256513 ก.ย. 2565
5ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ7 พ.ค. 2564
6ประกาศเรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การให้บริการ Internet ตำบลของเทศบาลตำบลหนองบอน2 พ.ค. 2554
7คำสั่งเทศบาลตำบลหนองบอน แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการข้อมูลแก่ประชาชนของเทศบาลตำบลหนองบอน30 ธ.ค. 2552
8คำสั่งเทศบาลตำบลหนองบอน แต่งตั้งผุ้ประกาศข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลตำบลหนองบอน30 ธ.ค. 2552
9ประกาศเรื่อง การให้บริการ Internet ตำบล30 ธ.ค. 2552
10แบบคำขอดูข้อมูลข่าวสาร22 ธ.ค. 2552
11ตัวอย่างแบบคำขอดูข้อมูลข่าวสาร22 เม.ย. 2552
12ประกาศเรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ29 ธ.ค. 2549

1