ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองบอน วิสัยทัศน์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบล หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวก และการศึกษาเป็นเลิศ

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
141
เดือนที่แล้ว
731
ปีนี้
7,001
ปีที่แล้ว
2,095
ทั้งหมด
9,097
ไอพี ของคุณ
34.225.194.144
-:- ประชาสัมพันธ์พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 
-:- ขอเชิญผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการโครงการกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ในวันที่ 5 พ.ย. 62 
-:- โครงการอบรมให้ความรู้และคัดกรองโรคหัวใจในประชาชนอายุ 40ปีขึ้น 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
-:- สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดตราด 
-:- ให้มารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 25 ก.ค. 62 เวลา 9.00น. - 16.00น. 
-:- ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 
-:- โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 
-:- คัดแยกขยะเพื่อโลกสีเขียว 
-:- การจัดเก็บภาษีประจำปี 2561 #เทศบาลตำบลหนองบอน จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562
โครงการกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ
วันที่ 30 ต.ค. 62 เข้าตรวจงาน ถนน คสล.ซ.สำนักสงฆ์เขาปีกกา หมู่ 2
วันที่ 30 ต.ค. 62 เทศบาลตำบลหนองบอน เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ที่อำเภอบ่อไร่
เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
ถนน คสล. ซอยสำนักสงฆ์เขาปีกกา หมู่ที่ 2 เริิ่มดำเนินการแล้วน้ำตกธารหินดาษ
โบสถ์วัดหนองบอน
วัดป่าวิสุทธิธรรม (เจ้าแม่กวนอิม)การสานเข่ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร