ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองบอน วิสัยทัศน์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบล หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวก และการศึกษาเป็นเลิศ

สายตรงนายก

facebook

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
1,620
เดือนที่แล้ว
1,714
ปีนี้
13,983
ปีที่แล้ว
7,735
ทั้งหมด
23,814
ไอพี ของคุณ
3.237.254.197
-:- ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ..ลงทะเทบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- #ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพมาให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าฟรี ที่เทศบาล 
-:- **ขยายเวลา** อย่าลืม มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 
-:- อย่าลืม มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2563 
-:- #ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการขัดเลือก กำหนดวันเวลา สถานที่คัดเลือก บุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- #ประกาศแรงดันไฟฟ้าต่ำ 
-:- นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม รองประธานคณะ กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน ซักซ้อมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และ การดับเพลิงอย่างถูกวิธี
วันปิยมหาราช
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 13 ตุลาคม 2563
มอบรถโยกให้ผู้พิการในตำบลหนองบอน
จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางท้องถนน ในตำบลหนองบอน
"ชาวหนองบอนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก"ประชาสัมพันธ์จัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้การเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานกองสาธารณสุข 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเคมีกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโดโรนา 2019 โควิด 19 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อถังขยะ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนสิงหาคม 2563 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน(สขร)
น้ำตกธารหินดาษ
โบสถ์วัดหนองบอน
วัดป่าวิสุทธิธรรม (เจ้าแม่กวนอิม)การสานเข่ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร