วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

facebook

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
1,677
เดือนที่แล้ว
1,789
ปีนี้
15,203
ปีที่แล้ว
17,012
ทั้งหมด
42,046
ไอพี ของคุณ
3.236.218.88
e-service

-:- ประกาศมาตรการทางสังคมและข้อตกลงตำบลหนองบอน  
-:- ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่ได้สิทธิ์ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม ในวันที่ 2 กันยายน 2564 
-:- ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่ได้สิทธิ์ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม ในวันที่ 3 กันยายน 2564 
-:- กำหนดฉีดวัคซีค ซิโนฟาร์ม 
-:- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลหนองบอน 
-:- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเทศบาบตำบลหนองบอน 
-:-  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลหนองบอน 
-:- ประการเทศบาลตำบลหนองบอน  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่องขอความร่วมมืองดจำหน่ายสินค้าตลาดนัดชั่วคราว 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3/2564 วันที่ 5 สิงหาคม 2564
ตรวจตลาด ร่วมกับชุดตรวจสมบูรณ์ อำเภอบ่อไร่
ประชุมเจ้าหน้าที่พนักงานข้าราชการ ทต.หนองบอน ประจำเดือนสิงหาคม
วันที่ 4 ส.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง การทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบอน
เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุข ออกพ้นหมอกควัน ในกรณีมีเคสไข้เลือดออกมีเคสผู้ป่วย 1 รายที่ ม.2 ต.หนองบอน เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เข้าฉีดพ่นน้ำยาหมอกควันฆ่ายุงลายพาหะนำโรค
เทศบาลตำบลหนองบลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19ประชาสัมพันธ์จัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอนเรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบปประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอนเรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยคลองน้ำใสล่าง หมู่ที่๔ (คลองแสง)ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอนเรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยตลาดใจตรง(ศาลแดง) หมู่ที่๓ (คลองแสง)ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอนเรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสำนักสงฆ์มะอึกแรด-น้ำตกโอชา หมู่ที๕ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอนเรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังศาลเจ้าพ่อหนองบอน หมู่ที่๓ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอนเรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเจริญผล หมู่ที่๓ (คลองแสง)ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอนเรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสมพรสมใจ-ซอยหมาดุ หมู่ที่๔ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอนเรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยคลองน้ำใสล่าง หมู่ที่๔ (คลองแสง)ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอนเรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยตลาดใจตรง หมู่ที่๓ (ศาลแดง)ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน(สขร)
น้ำตกธารหินดาษ
โบสถ์วัดหนองบอน
วัดป่าวิสุทธิธรรม (เจ้าแม่กวนอิม)การสานเข่ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    จังหวัดตราด   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร