ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองบอน วิสัยทัศน์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบล หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวก และการศึกษาเป็นเลิศ

สายตรงนายก

facebook

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
80
เดือนที่แล้ว
1,621
ปีนี้
9,031
ปีที่แล้ว
7,735
ทั้งหมด
18,862
ไอพี ของคุณ
18.204.55.168
-:- #ประกาศแรงดันไฟฟ้าต่ำ 
-:- นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม รองประธานคณะ กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน 
-:- ประชาสัมพันธ์ 
-:- สถาบันวิทยาลัยชุมชน โครงการจัดความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขของชุมชน 
-:- #ประชาสัมพันธ์ หน่วยสัสดีอำเภอบ่อไร่ 
-:- #ประกาศ???????? ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้น เงินเยียวยาในกลุ่ม เปราะบาง 
-:- ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
-:- ประกาศเลื่อนวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค. (#สัมภาษณ์)  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ หลักสูตรวิธีการสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม รองประธานคณะ กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด
สถาบันวิทยาลัยชุมชน โครงการจัดความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขของชุมชน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองบอน ออกพ้นหมอกควัน โรงเรียนคีรีฯ
การประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 2/2563 วันที่ 29 มิถุนายน 2563
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเปิดภาคเรียน และออกตรวจเยี่ยมตลาดนัดในพื้นที่ตำบลหนองบอนประชาสัมพันธ์จัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ่ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ่จ้างทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ่ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
-:-  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุขฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน(สขร)
น้ำตกธารหินดาษ
โบสถ์วัดหนองบอน
วัดป่าวิสุทธิธรรม (เจ้าแม่กวนอิม)การสานเข่ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร