วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

facebook

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
2,914
เดือนที่แล้ว
2,733
ปีนี้
15,493
ปีที่แล้ว
18,927
ทั้งหมด
61,263
ไอพี ของคุณ
3.238.98.39
e-service

-:- ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางหน้าเทศบาลตำบลหนองบอน หมู่ที่ 3 (จากอาคารกีฬาอเนกประสงค์-ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- #ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาบ่อไร่ ได้ในวันและเวลาตามเอกสารด้านล่าง 
-:- แจ้งรายชื่อ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ที่ถูกเขตชลประทานเพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองแอ่ง อ.บ่อไร่ จ.ตราด 
-:- #ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2565 
-:- เงินพิเศษเข้าแล้วนะครับ ตกเบิก​ 4​ เดือนกันไปเลยเช็คยอดได้เลยนะครับ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน 
-:- #ประชาสัมพันธ์ #ท่านที่ลงทะเบียนขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้มารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00น. ถึง 16.00น. ณ เทศบาลตำบลหนองบอน (สิ่งที่ต้องเตรียมมาดังนี้) 1.กระติกเก็บความเย็นพร้อมกับใส่น้ำแ 
-:-  ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลหนองบอน 
-:- แจ้งขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน ได้สนับสนุน รถตู้ 4 ล้อ และรถตู้ 6 ล้อ เพื่อรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบอน และโรงเรียนหนองบอนวิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาประจำจังหวัดตราด ประจำปี 2565 รุ่นอายุ 10 ปี 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ
คณะครูผู้ฝึกสอนและนักกีฬาวอลเล่บอลโรงเรียนหนองบอนวิทยาคม เข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน และผู้บริหารเพื่อขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุนนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัดตราด ได้รับรางลัลชนะเลิศ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอนพร้อมผู้บริหารเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรณีความเดือดร้อนเกี่ยวกับไฟฟ้าของประชาชน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ตำบลหนองบอน ในช่วงตั้งแต่หน้าหน่วยป่าไม้มะนาว จนถึงถนนสุด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบอน
นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน พร้อม รองเกษม แก่นบุญ เป็นประธานเปิด โครงการวัยใส รู้เท่าทันสุขภาพ ปราศจากโรคภัย ณ หอประชุมโรงเรียนหนองบอนวิทยาคม
นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน พร้อมรองเกษม แก่นบุญ ได้เดินทางมาร่วมให้กำลังใจและชมการแข่งขันกีฬาของเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบอน และโรงเรียนหนองบอนวิทยาคม ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาประจำจังหวัดตราด ประจำปี 2565 รุ่ ณ สนามกีฬ
เทศน์มหาชาติ วัดเสือดาวประชาสัมพันธ์จัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมีโดด หมู่ที่ 2 (จากปกซอย-สวนนายพุฒ ทองประจักษ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางหน้าเทศบาลตำบลหนองบอน หมู่ที่ 3 (จากอาคารกีฬาอเนกประสงค์-ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมีโดด (จากปากซอย-สวน นายพุฒ ทองประจักษ์) หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมีโดด (จากปากซอย-สวน นายพุฒ ทองประจักษ์) หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยเขาปีกกา หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางซอยเขาปีกกา หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยบ้านมะนาว หมู่ที่ 5 (จากบ้าน ร.ต.อ.ประนอม สอนสุข-สำนักสงฆ์มะนาว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยบ้านมะนาว หมู่ที่ 5ฯ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน(สขร)
น้ำตกธารหินดาษ
โบสถ์วัดหนองบอน
วัดป่าวิสุทธิธรรม (เจ้าแม่กวนอิม)การสานเข่ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    จังหวัดตราด   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร