วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

facebook

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
853
เดือนที่แล้ว
1,120
ปีนี้
853
ปีที่แล้ว
18,927
ทั้งหมด
46,623
ไอพี ของคุณ
54.174.225.82
e-service

-:- "สุจริต โปร่งใส่ จังหวัดตราดใสสะอาด 2565 " และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด 
-:- อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเทศบาลตำบลหนองบอน 
-:- ซ.คลองน้ำใสบน เริ่มเทคอนกรีต ขออภัยในความไม่สะดวก 
-:- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบอน ครั้งที่ 2/2564 
-:- ประชาสัมพันธ์ 
-:- ประกาศมาตรการทางสังคมและข้อตกลงตำบลหนองบอน  
-:- ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่ได้สิทธิ์ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม ในวันที่ 2 กันยายน 2564 
-:- ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่ได้สิทธิ์ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม ในวันที่ 3 กันยายน 2564 
-:- กำหนดฉีดวัคซีค ซิโนฟาร์ม 
-:- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลหนองบอน ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ที่เทศบาลบ่อพลอย เนื่องใน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 29 พ.ย. 64 ..ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบอน ประชุมปรึกษาหารือ มาตรการต่างก่อนเปิดเรียน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมหาแนวทางร่วมกัน
เสร็จภารกิจขนหินเกร็ดส่งทั้ง4โรงเรียน
ซ.ธรรมทาน หรือ ซ.หินตั้ง หมู่ที่ 2 เริ่มเทคอนกรีตแล้ว ขออภัยในความไม่สะดวก
วันที่ 26 ต.ค. 2564 นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน พร้อมด้วย รองเกษม แก่นบุญ ได้ร่วมทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนอัมพรจินตกานนต์
นายศุภกิจ เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน พร้อมผู้บริหาร ลงพื้นที่ ดูการทำงานของผู้รับเหมา เทถนนคอนกรีต ซ.ศาลาแดง ตลาดใจตรงประชาสัมพันธ์จัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซ)ลขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประก 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนธันวาคม 2564 
-:- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั 
-:- ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddin 
-:- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนพฤศจิกาคม 2564 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e- 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน เดือนตุลาคม 2564 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน(สขร)
น้ำตกธารหินดาษ
โบสถ์วัดหนองบอน
วัดป่าวิสุทธิธรรม (เจ้าแม่กวนอิม)การสานเข่ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    จังหวัดตราด   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร